سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آتنا میرزائی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنع
مرتضی کلاهدوزان – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نویسنده ط
مسعود انتظاری – دانشجوی دکتری عمران آب، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرک

چکیده:

جزئیات توسعه یک مدل عددی به روش احجام محدود و برای پیش­بینی تراز سطح آزاد آب در حالت گرادیان­های شدید در این مقاله ارائه شده است. در این مدل با توجه به این مسئله که برای مدلسازی دوبعدی قائم جریان در دریاها و رودخانه­ها از فرض فشار غیرهیدرواستاتیک استفاده می­شود، برای بدست آوردن مقدار فشار غیرهیدرواستاتیک از روش جدیدی به نام روش گامی استفاده می­شود. در واقع این مدل، استفاده تلفیقی از روش گامی و مختصات سیگما می­باشد. در نهایت نتایج این مدل با نتایج مدلی با مختصات سیگما و با در نظر گرفتن فشار هیدرواستاتیک مقایسه می­شود و پروفیل سطح آب در زمانهای مختلف و مقادیر فشار بدست آمده در این دو مدل تحلیل می­شوند.