سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر امیری دیبا – کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه تهران
امیر رضا احمدی مطلق – کارشناسی ارشد عمران (سازه های هیدرولیکی) دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تامین و تخصیص منابع مالی برای پروژه های زیربنایی از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به پیشرفت میانگین ۳۵ درصدی (نسبت به جمعیتت تحت پوشش) پروژه های زیر بنایی سیستم فاضلاب شهری در کشور نیاز به سرمایه گذاری هنگفتی در این بخش مشاهده می شود. برنامه ریزی و تخمین اولیه در اینگونه پروژه های زیربنایی از دیدگاه کارفرمایان مهم است. در این تحقیق نرم افزاری با نام FEASIBLE که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ایجاد شده است برای تخمین اولیه سرمایه مورد نیاز مطالعه موردی سیستم فاضلاب شهر همدان مورد استفاده قرار گرفته است. سپس امکان کاربردی بودن ان در پروژه های سیستم فاضلاب شهری ایران بررسی شده است. نتایج حاصل شده نشان داد که نرم افزار برای محاسبه تخصیص سالانه منابع مالی و تخمین اولیه برای کارفرما مناسب است. همچنین نرم افزار قادر است سناریوهای متعدد مربوط به شرایط مختلف پروژه را با سهولت زیاد و زمان کم تحلیل نموده و کارفرما را در انتخاب تمونه یاری نماید.