سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یوسف خلج امیرحسینی – کارشناس ارشد منابع آب
مهدی راه انجام – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

محیطهای کارستی شامل محیط ماتریکسی با قابلیت ذخیره بالا و سرعت جریان پایین و محیط کاندویتی با سرعت جریان بالا و ضریب ذخیره پایین است که دراغلب اوقات درترکیب با یکدیگر هستند درنزدیکی ساختگاه سدها گرادیان هیدرولیکی بالایی وجود دارد که باعث تشدید فرار آب ذخیره شده دردریاچه سد از زیرپی سد تکیه گاه ها و از میان درزه و شستگی های کارستی به طرف پایین دست می شود و تعیین و تشخیص نوع محیط جهت جریان آب زیرزمینی حجم آب جریان یافته ارتباطات هیدرولیکی با منابع آبی دیگر و تعیین ارتباط هیدرولیکی رودخانه در بستر دریاچه و تکیه گاه های سد درمحیط های کارستی مانند ساختگاه سدمیرزای شیرازی بسیار پیچیده تر از محیط های غیرکارستی است که با کمک ردیابی مصنوعی آب زیرزمینی و کنترل نقاط شاهد می توان به آنها دست یافت این مطالعه در بردارنده نتایج ردیابی انجام شده در تکیه گاه راست ساختگاه سد میرزای شیرازی است و نحوه توسعه محیط کارستی در پی سد و تکیه گاه راست سد کوار را بصورت توسعه نیافته نتیجه گرفته است.