سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک- آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق- دانشکده
محمد صدیقی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک- آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق- دانشکده مهن
علی محمد مستقید – کارشناس مکانیک- آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق- دانشکده مهندسی مکانیک- دا

چکیده:

برای مطالعه بر روی احتراق ابری از ذرات آلومینیوم دستگاههای متفاوتی طراحی و مورد استفاده واقع گردیده است. بطور کلی می توان گفت هر دستگاهی که بتواند محیطی آرام و یکنواخت تر از ذرات ریز جامد (آلومینیوم) را ایجاد نماید، نتایج ناشی از آن از اعتبار بالاتری برخوردارند. در این مقاله از دستگاهی استفاده گردیده که توسط آن بتوان احتراق پودر آلومینیوم را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار داده و نهایتاً به اندازه گیری یکی از پاارمترهای دینامیکی شعله ذرات ریز جامد بنام سرعت سوزش که در مبحث احتراق ذرات ریز جامد از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده پرداخت. هدف اصلی این مقاله بررسی و مطالعه این پارامتر بصورت تجربی می باشد. با توجه به این که دستگاه ساخته شده در آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق قادر به ایجاد یک محیط آرام و یکنواخت مناسب جهت مطالعه احتراق پودر آلومینیوم بوده بنابراین آزمایشهای انجام گرفته با دستگاه و نتایج بدست آمده از درجه اعتبار خوبی برخوردار می باشند.