سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید صبوری قمی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده عمران
الهام مشروطه زنگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده عم

چکیده:

سیستم های مقاومت در برابر زلزله باید دارای سختی و شکل پذیری کافی جهت جذب انرژی و جلوگیری از فروریزش در هنگام زلزله باشند. در قاب های مهار بندی شده زانویی یک انتهای مهار بند به جای اتصال به محل تقاطع تیر و ستون مورب زانویی متصل می شود. مهاربند تامین کننده سختی جانبی است. در هنگام زلزله لبتدا عضو زانویی تسلیم می شود و شکل پذیری را از طریق تسلیم برشی و یا خمشی فراهم می کند. در این تحقیق رابطه تئوریک جهت تعیین سختی الاستیک قاب مهاربندی شده زانویی با اتصالات مفصلی به دست آمده است و صحت رابطه به دست آمده توسط برنامه های ABAQUS و SAP به اثبات رسیده است. پس از آن تاثیر برخی از پارامترهای قاب روی سختی بررسی شده است.