سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شورش سلیمی آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شیراز
مهدی کسرائی – اعضای هیات علمی بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
عبدالعباس جعفری – اعضای هیات علمی بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
سوران عبدالله پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

تعیین سایش تیغه های خاک ورز اهمیت ویژه ای دارد که اغلب آن را به روش وزنی اندازه گیری می کنند هدف از این پژوهش استفاده از روش پردازش تصویر به جای روش وزنی برای تعیین تیغه های خاک ورز بوده است. در این پژوهش از سه نوع تیغه متفاوت (ایرانی، آلمانی و برزیلی) استفاده شد. تیغه ها به وسیله دستگاه سایش خراشان در پنج مرحله متفاوت به فاصله زمانی ۵۰ دقیقه سایید شدند، در هر مرحله تیغه ها در زیر یک محفظه گنبدی شکل که به گونه خاص نورپردازی می شد از ارتفاع ثابت با دوربین دیجیتال تصویر برداری شد و تصاویر در محیط نرم افزار متلب پردازش شدند و تغییرات حجم آن ها تعیین شد. سپس تغییرات حجم با تغییرات وزن مقایسه گردید. نتایج نشان داد که بین تغییرات وزن و حجم سایش یافته تابع درجه دو با ۰/۹۵=R2 در تیغه ایرانی، ۰/۸۸=R2 در تیغه آلمانی و ۰/۹۳=R2 در تیغه برزیلی برقرار است.