سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه طالقانی – ایران تهران دانشگاه الزهرادانشکده علوم گروه شیمی
سعید دهقان پور – ایران تهران دانشگاه الزهرادانشکده علوم گروه شیمی
سعیده اسدی زاده – ایران تهران دانشگاه الزهرادانشکده علوم گروه شیمی
مجید هروی – ایران تهران دانشگاه الزهرادانشکده علوم گروه شیمی

چکیده:

تعیین ساختار (فرمول در متن اصلی مقاله) گزارش شد. کوردیناسیون اتم مس تتراهدرال است. البته زوایای اطراف مس انحراف از حالت چهار وجهی را به خوبی نشان میدهد. لیگاندهای اتصال یافته به مس آرایش ترانس دارند