سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینب جدی – کارشناسی ارشد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمد تاتار – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۸۲ ۲۶ دسامبر ۲۰۰۳ زمین لرزه ای با بزرگای گشتاوری ۶/۶ بخش وسیعی از جنوب استان کرمان را به لرزه دراورد و شهر بم را ویران ساخت با توجه به تلفات زیاد ۲۶۰۰۰ نفر طبق امار رسمی زلزله بم توجه بسیاری را به خود جلب کرد و مطالعات زیادی روی آن انجام شد از جمله مطالعات انجام گرفته به بررسی داده های دورلرز یاگی و جکسون و همکاران مطالعه پسلرزه ها تاتار و همکاران و ناکامورا و همکاران بررسی جنبش نیرومند زمین بوشون و همکاران مطالعات دورسنجی فیالکو وهمکاران فانینگ و همکاران و متقی وهمکاران مطالعه زمین شناسی حسامی وهمکاران مطالعات توموگرافی صادقی و همکاران و … نتایج بدست امده طی مطالعات متفاوتی و حتی کارهای مشابه کماکان با ابهامات زیاد همراه بوده و یا سوالات بی جوابی را به جای گذاشته است. عدم وجود اتفاق نظر در خصوص تعیین گسل مسب زمین لرزه از جمله ابهامات باقیمانده در این زمین لرزه می باشد.