سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهرناز احمدیه –
امیرحسین فتحی –
ترنم پرهیزگار –
امین معصوم زاده –

چکیده:

در این مقاله، در ابتدا به بیان نحوی محاسبه زوایه مناسب پنل خورشیدی نسبت به سطح افق پرداخته است نحوی محاسبه زوایه به نحوی می باشد که انرژی رسیده شده به سطح بیشنه گردد، درگام دوم، با در نظر گرفتن حداکثر توان مصرفی و متوسط انرژی مصرفی یک آنتن تقویت کننده فرضی، ظرفیت اجزای یک سیستم خورشیدی تعیین گردیده است. در گام سوم: حداقل شرایط به صرفه بودن استفاده از سیستم خورشیدی به منظور تامین انرژی الکتریکی آنتن در نظر گرفته شده از دیدگاه مالکیت خصوصی و دولتی آنتن مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت تاثیر در نظر گرفتن صافی هوا در زاویه پنل و هزینه های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته است.