سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پویان طالبی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا دادخواه اسمان – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مظفرعلی مهرابیان – استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی عبدل زاده – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

در نیروگاههای دریافت کننده مرکزی، تعداد زیادی آینه که به آن ها هلیواستات گفته می شود نور خورشید را بر روی یک دریافت کننده مرکزی که در بالای یک برج مستقر است متمرکز می نمایند.برای کنترل آینه ها لازم است نحوه تغییر زوایای مشخصه هر هلیواستات در طول سال و روز محاسبه شود که این امر امکان بررسی عوامل موثر بر عملکرد نوری میدان را نیز فراهم می کند. ازآن جا که میدان هلیواستات بخش اعظم هزینه ساخت چنین نیروگاهی را در بر دارد، لذا طراحی میدان و در نتیجه بررسی عوامل موثر بر عملکرد آن بسیار مهم می باشد. در این پژوهش، با استفاده ازهندسه برداری، روشی برای محاسبه زوایای مشخصه هلیوستاتها به صورت تابعی از دو متغیر زمان و مکان (نسبت به دریافت کننده)ارائه شده است. همچنین نحوه محاسبه یکی از پارامترهای موثر برعملکرد میدان هلیواستات به نام زاویه برخورد، شرح داده شده است. نتایج نشان داد که در نیم کره شمالی میانگین زاویه برخورد در شمال برج کمتر از جنوب است. در عرض های جغرافیایی بالاتر،تلفات زاویه ای کمتر است. بعلاوه بلندتر ساختن برج سبب کاهش تلفات زاویه ای می گردد.