سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید زید الله میرکاظمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

امروزه زمان مناسب جمع آوری بذر جهت مدیریت بهینه بمنظور جنگل کاری و عملیات جنگلشناسی حائز اهمیت بسیاری م یباشد. با توجه به اینکه رویشگاه لوه یکی از رویشگاه های منحصر بفرد این گونه بوده و تراکم این گونه در ان نسبت به سایر رویشگاه ها بیشتر میباشد لذا بررسی فنولوژی این گونه با ارزش با هدف تعیین زمان مناسب جمع آوری بذر در این رویشگاه انجام گرفت، در راستای اجرای این بررسی با توجه به بازدیدهای صحرایی، دو قطعه نمونه به نحوی انتخاب شدند که تغییرات عمده آب و هوایی و ارتفاعی را نسبت به یکدیگر در برداشته باشند و از کلیه درختان بارانک (۴۷ درخت) در ماه هایمختلف سال و در دفعات متعدد طی ۵ سال بازدید بعمل آمد و در این دوره زمانی بروز پدیده های فنولوژیک گیاه مزبور مشخص گردید.