سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصور شیرمرد – رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری ساوه
داوود فرداد – شهردارساوه
غلامرضا گودرزی – عضو هیئت علمی منابع طبیعی استان مرکزی
عاطفه خوش لهجه مفرد –

چکیده:

زیتون گیاهی است با خصوصیات انعطاف پذیری اقلیمی زیاد که بدلیل وسعت میدان اکولوژیک آن قابلیت رشد و نمو دراکثرمناطق آب و هوایی را داشته بنحوی که هم اکنون درنقاط مختلف جهان ازاروپا وآمریکا تا اسیا و آفریقا کشت و پرورش این گیاه مرسوم میباشد درایران و بخصوص دراستان مرکزی دراراضی ۲۰۰ هکتاری شهرداری ساوه نیز کاشت و پرورش این گیاه دردو دهه اخیر گسترش یافته است بطوریکه هم اکنون حدود ۲۰۰۰ هکتار ازاراضی شهرستان ساوه به کاشت این گیاه اختصاص دارد کاشت و پرورش اراقم کنسروی و روغنی و دو منظوره درمنطقه نتایج مطلوب را دربرداشته است بطوریکه هم اکنون ارقام زرد و شنگه درسطح وسیعی کشت شده و جهت تهیه کنسرو مورد استفاده قرارمیگیرند براین اساس لازم بود تا زمان مناسب برداشت میوه ارقام فوق جهت تهیه کنسرو مشخص شود تا بتوان بحداکثر کیفیت مورد لزوم دست یافت به همین منظور تحقیقی درباغ کلکسیون زیتون سازمان پارکها براساس طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار براساسرقم درمراحل مختلف رسیدن میوه انجام پذیرفت