سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی میری – دانشجویان کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
مجتبی رحیمی –
ابراهیم شمسی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی شرایط اقلیمی تالاب مهارلو برای تعیین مناسب ترین زمان طبیعت گردی است برای انجام این کار از داده های ایستگاه هواشناسی شیراز طی یک دوره ۳۰ ساله ۲۰۰۸-۱۹۷۹ استفاده شد دراین تحقیق زمان مناسب برای گردشگری بااستفاده از نمایه های زیست اقلیمی TCI و الگی تعیین شد براساس نتایج بدست آمده از مح اسبه این دو شاخص ماه مهر از بهترین شرایط اقلیمی برای طبیعت گردی درمنطقه برخوردار است همچنین ماه های آبان فروردین اردیبهشت دررتبه بعدی قرارمیگیرند و سایرماه های سال از شرایط اقلیمی مناسبی برای طبیعت گردی برخوردار نیستند.