سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد عنایتی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تهران
آرش منظم – دانشجوی دکتری مهندسی عمران

چکیده:

یکی از روش های تحلیل سد های بتنی وزنی استفاده از آنالیز غیر خطی میباشد، اما این آنالیز ها به شدت به پارامتر های موثر در مدل سازی وابسته بوده، به نحوی که با کوچکترین تغییر در هر کدام از آنها، نتایج آنالیز به شدت دچار تغییر میگردد. از طرف دیگر آنالیز های غیر خطی نیازمند صرف هزینه وانرژی بالایی است. دراین تحقیق با بررسی تغییر شکل سد و نحوه ی توسعه ی ترک در بدنه سد معیاری ارائه میکنیم که براساس آن بتوان محدوده قابل قبول برای خطی فرض کردن رفتار سد های بتنی تعیین نمود. با توجه به تحقیقات می توان گفت وقتی که درصد المان های ترک خورده در کف سد از ۵۲ % المان های کف تجاوز کند به علت افزایش یافتن تغییر شکل سد، در برخی موارد بیرون زدگی برخی از المان ها و به طور کلی تغییر مکان های نامتناسب، دیگر نمی توان رفتار سد را خطی فرض نمود.