سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرشهاب شاهمیری – کارشناس ارشد هوش مصنوعی و رباتیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مه
رضا صفابخش – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپی
رسول دژکام – کارشناس ارشد هوش مصنوعی و رباتیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مه

چکیده:

دانش واژ هشناسی یا شناخت ریشه زبانی واژگان موجود در یک زبان کاربردهایی بسیار در دان شهای گوناگون از علوم انسانی ، مانند زبان شناسی، تاریخ، باستا نشناسی و هنر تا دستهبندی متن، مانند ترجمه، تعیین نویسنده و خلاصهسازی متن و نیز پردازش صوت در گویش درست هر واژه دارد.
هدف این مقاله تعیین ریشه زبانی واژگان فارسی و عربی موجود در زبان فارسی بهکمک شبکه عص بی مصنو عی پرسپترون چندلایه (پیشخور با پسانتشار) است. ورودی شبکه مقادیر کمی استخراج شده از ترتیب حروف الفبا بوده و نتایج آزمایشها نشان میدهد که دقت درستی روش پیشنهادی در بهترین حالت بیش از ۹۲ % است.