سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن لوعلیزاده – رییس اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی اهواز
نادر شفی خدایی – سرپرست اداره کل هواشناسی استان خوزستان

چکیده:

تغییر اقلیم یکی از مهم‌ترین مسائل زیست محیطی می‌باشد که امروزه توجه بسیاری از محافل را به خود جلب کرده است. به منظور بررسی و آشکار سازی تغییرات اقلیمی، بررسی تعدادی از پارامترهای اقلیمی، اولویت بیشتری نسبت به سایر پارامترها دارند. این تحقیق با استفاده از روش‌های معمول سری‌های زمانی (اختلاف از میانگین، میانگین‌های متحرک، معادله خط روند)، به بررسی تغییرات درجه حرارت درشهر اهواز طی یک دوره آماری ۴۵ ساله (۱۳۸۷- ۱۳۴۳)(برحسب سال زراعی)و پیش بینی مقادیر آتی برای این فاکتور اقلیمی مذکور پرداخته است. جهت تعیین دوره‌های حرارتی، ابتدا دماهای سالانه، دوره‌های کاهش و افزایش دما مشخص و میزان تغییرات در هر دوره حرارتی محاسبه گردیده است. مطالعه تغییرات درجه حرارت نشان می‌دهد که روند تغییرات درجه حرارت طی دوره ۴۵ساله، دارای یک روند افزایشی بوده و میزان این افزایش با توجه به معادله خط رگرسیون وروند آن دارای ضریب ۰٫۰۵۶ + می‌باشد.