سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیه کاظمی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی،عضو هیات علمی دانشگاه یزد
احمد مزیدی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی،عضو هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده:

تغییر اقلیم یکی از مسائل مهم زیست محیطی بشر به حساب می اید که در سالهای اخیر مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده است هرساله در اغلب کشورهای جهان خصوصا کشورهای توسعه یافته تحقیقات گسترده ای در زمینه تغییرات اقلیم و تخریب لایه ازن صورت می گیرد و اعتبارات قابل توجهی در این راه صرف می گردد تغییر پذیری در اقلیم هم درنتیجه تغییر پذیری سیستم های اقلیمی و هم عوامل خارجی هر دو طبیعی و بشری اتفاق می افتد تغییرات اقلیمی حادث شده و عوارض ناشی از آن از قبیل تغییر الگوهای بارش تغییر در الگوهای کشت و به مخاطره افتاده منابع غذایی بشر افزایش بیماریها و تغییر د ر عوامل محیطی در آینده نه چندان دور را به دنبال خواهد داشت دراین مطالعه به بررسی تغییرات عناصر عمده اقلیمی یعنی دما و بارش درایستگاه سینوپتیک شهر شیراز پرداخته می شود نتایج حاصله حاکی از آن است که دما در شهر شیراز طی دوره آماری ۵۵ ساله ۱۹۵۱-۲۰۰۵ از روند افزایشی و بارش طی این دوره آماری از روند کاهشی برخوردار است.