سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم محمدی روزبهانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
امیر ساکت – کارشناس ارشد ارزیابی محیط زیست
نرگس ظهرابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

تالابها از جمله ارزشمندترین اکوسیستم های آبی هستند که علیرغم فوائد بی شمار اکولوژیکی و بیولوژیکی دراثرفعالیت های نسنجیده اجتماعی – اقتصادی جوامع بشری تخریب می گردند این اکوسیستم ها درصورت حفاظت به عنوان زیستگاهی مناسب از انقراض گونه های جانوری و گیاهی و از بین رفتن تنوع زیستی جلوگیری می نماید با توجه به تعهدات پذیرفته شده درکنوانسیون رامسر ارزیابی تالاب هاقبل از بروز حالتهای بحرانی درفصول مختلف توصیه می شود دراین پژوهش تالاب دالان شهرستان بروجرد که تالاب فصلی می باشد مورد بررسی قرارگرفت به همین منظور دربرری روند توالی اکولوژیک تالاب دالان ضمن شناسایی عوامل موثر درتخریب تالاب نسبت به تعیین کمیت تخریب و مقایسه با معیارهای موجود اقدام گردید. نتایج بدست آمده نشان میدهد درحال حاضر تالاب دالان به لحاظ شرایط اکولوژیکی درمیانه سیرقهقرا قرار دارد با این حال تفاوت کمیت به دست آمده با مرحله قبلی یعنی آستانه سیرقهقرا آنقدر نیست که نتوان نسبت به احیا تالاب امیدوار بود.