سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرگس کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
عاطفه فضل اللهی – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه های آبی
فاضله کبیری –
حسین افضلی مهر – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه مطالعات مربوط به اشکال بستر رودخانه های شنی حائز جایگاه ویژه ای می باشد اولین جنبه ازاین تحقیقات نیز به هیدرولیک جریان برروی شکل بستر معطوف می شود شکل بستر برامدگی علاوه برتغیی ردرپارامترهای جریان زیستگاه مناسبی جهت زندگی ابزیان به شمار می اید روشهای متعددی جهتتعیین سرعت برشی وجود دارد همچنین روش کلاوزر روش تنش رینولدز روش تک نطقه و روش تنوری لایه ای مرزی دراین تحقیق از پنج پروفیل سرعت برداشت شده برروی شکل بستربرامدگی که درکانال ازمایشگاهی بمنظور تعیین سرعت برشی استفاده شده و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که روش کلاوزر مناسب ترین روش جهت تعیین سرعتبرشی برروی شکل بستربرامدگی می باشد.