سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
ربابه خادمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
راضیه مهدوی – کارشناس محیط زیست
فرید غلامرضافهیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از گسترده ترین ابزارهای تصمیم گیری چند معیاره می باشدکه به منظور دستیابی به روش بهینه دفع پسماندهای شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری از روش AHP و نرم افزار Expert choice استفاده شد.[۸] این تحقیق بر اساس تصمیم‌گیری چند معیاره و به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که یک تکنیک ریاضی برای تصمیم گیری می باشد، انجام پذیرفته است. بعد از تعیین سطوح سلسله مراتبی شامل هدف، معیارها ، زیر معیار ها و گزینه ها ، مقایسات زوجی بین مجموعه ها برای وزن دهی انجام گرفت. پس از وزن دهی تمامی معیارها، زیر معیارها و گزینه ها، مقایسه کلی گزینه ها نسبت به هدف انجام گرفت و نتیجه مقایسه به صورت نموداری بیان گردید.[۱]و[۲]و[۵] نتایج نشان می دهد که از بین روش های پیشنهادی مدیریت پسماند شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ( لندفیل، بازیافت، زباله سوز)، روش بازیافت از دیدگاه‌های مختلف بهترین روش برای مدیریت پسماند می‌باشد.