سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه میررشید – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
محمد گیوه چی – استادیار گروه مهندسی عمراندانشگاه سیستان و بلوچستان
محمود میری – استادیار گروه مهندسی عمراندانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

یکی از مهمترین روابطی که امروزه در تحلیل خطر زلزله مورد استفاده قرارمیگیرد رابطه ای است که براساس قانون گوتنبرگ – ریشتر تعیین می گردد به منظور بررسی این قانون منطقه ای در جنوب ایران انتخاب شد با توجه به عدم یکنواختی بزرگی های اعلام شده در کاتالوگ لرزه ای ایران ابتدا با انجام رگرسیون و براساس اطلاعات زلزله های ۶۰ سال گذشته منطقه مورد نظر که شامل ۱۳۶۲ سری داده می باشد روابطی برای تبدیل مقیاسهای مختلف بزرگی زلزله تعیین و براساس بزرگی گشتاوری MW هم مقیاس شدند سپس با انجام رگرسیون های خطی و غیرخطی ارتباط میان تغییرات لگاریتمی آهنگ سالانه تعداد رخدادها در مقابل بزرگی زلزله بررسی و در انتها رابطه مناسب ارائه گردیده است.