سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
حسین شوکتی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

باتوجه به گسترش روزافزون سازه های پوسته ای درصنایع مختلف همچون سازه های ساحلی فراساحلی و هوافضا اهمیت این سازه ها برمهندسین پوشیده نیست اتصالات قسمت مخروطی به استوانه ای عموما در مخازن تحت فشار و یا بعنوان کاهنده ها درخطوط لوله بکار می روند زمانی که اتصال مخروط به استوانه تحت فشارداخلی قرارمیگیرد مقطع اتصال در راستای حلقوی دچار تنشهای فشاری بزرگی شده و اغلب در اثر کمانش خرابی رخ میدهد درحالیکه می توان از افزایش ضخامت محلی هم در مخروط و هم در استوانه استفاده کرد گاهی بهتر است از سخت کننده های حلقوی برای تقویت مقطع استفاده شود تاکنون کارهای بسیار محدودی برروی این سخت کننده ها در محل اتصال پوسته ها تحت فشار داخلی انجام شدها ست.