سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد سعادتی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
باقر عمادی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور تعیین زمان رسیدگی میوه هندوانه اغلب ازروشهای تجربی ازقبیل رنگ پوست میوه اندازه میوه ارزیابی صدای ناشی از ضربه دست و یا فشردگی میوه با دست توسط گوش میزان خشک شدن پیچک انتهای میوه محل اتصال به بوته و یا روشهای آزمایشگاهی مانند تعیین PH و یا میزان قند میوه استفاده میشود که عمده ایراد این روشها مخرب بودن و همچنین تجربی بودن بواسطه اینکه برپایه حواص انسان می باشد که گاها معتبر نخواهد بود آنها می باشد آزمونهای صوتی بهعنوان یکی از روشهای غیرمخرب تعیین کیفیت داخلی میوه ها شناخته شده است که به کمک آن می توان برخی از پارامترهای درونی میوه از قبیل رسیدگی آن پوکی و یا پوچی میوه را تعیین نمود ازمونهای مبتنی براین روش به عنوان کیفیت سنج محصولات کشاورزی بسرعت درحال گسترش و پیشرفت می باشد که علت عمده آن غیرمخرب بودن دقت و سرعت بالا و سهل االاستفاده نمودن آن درسطح تجاری و یا مزرعه می باشد یکی از آزمونهای صوتی که میتوان جهت تعیین رسدیگی میوه هندوانه از آن استفاده نمود تحلیل صدا و یا صوت برگشتی از میوه دراثراعمال ضربه البته بصورت غیرمخرب به آن می باشد