سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا رجلی – کارشناس ارشد پتروفیزیک
نادر کهنسال قدیم وند – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
داود جهانی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رقیه مولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی(رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)، دانشگاه

چکیده:

سازند داریان به سن آپتین یکی از سنگ مخزن های مهم هیدروکربن گروه خامی در جنوب باختر ایران است. جهت تعیین رخساره ها و ارائه مدل رسوبی پنج برش زیر سطحی در میدان نفتی سلمان انتخاب و مطالعه گردید. ستبرای سازند داریان در این برشها ۱۲۰ متر بوده و به طور عمده در برگیرنده سنگ آهک با میان لایه های شیل است. بررسی های گسترده آزمایشگاهی نهشته سنگ های سازند داریان در میدان نفتی سلمان بر روی ۱۳۳ مقطع نازک منجر به شناسایی ۱۷ میکروفاسیس شده است. مقایسه این میکروفاسیس ها با انواع میکروفاسیس های استاندارد نشان دهنده نهشته شدن آنها در سه گروه محیطی دریای باز، سد/ شول و تالاب است. طبق قانون والتر مقایسه رخساره های سازند داریان با محیط قدیمی و امروزی و تغییرات جانبی و عمودی رخساره های سنگ های سازند مورد مطالعه در یک رمپ کربناته نهشته شده اند.