سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا حویزاوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت.
علی کدخدائی – دکترای زمین شناسی نفت از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز.
مجید نبی بیدهندی – دکترای ژئوفیزیک کاربردی از کالج سلطنتی لندن، عضو هیئت علمی موسسه ژئوف
شاهین پرچه خواری – کارشناسی ارشد مهندسی مخازن نفت از دانشگاه کلگری کانادا، رئیس بخش پترو

چکیده:

میانگین لگاریتمی زمان آسایش عرضی (T2LM) و تخلخل کل ابزار CMR (TCMR)، پارامترهای اصلی نگار رزونانس مغناطیس هسته (NMR) اند که اطلاعات بسیار مفیدی برای ارزیابی و توصیف مخزن را در دسترس ما قرار می دهند. ویژگی های مخزنی از جمله تخلخل، تراوایی، حجم سیال آزاد، حجم سیال محبوس و آب محبوس در رس به واسطه تفسیر این دو پارامتر، محاسبه شدنی است. در این مقاله، از رویکردی هوشمند به منظور تخمین پارامترهای نگار NMR و رخساره های رسوبی مرتبط با آن ها، با استفاده از داده های نگارهای معمولی بهره خواهیم برد. رخساره های رسوبی نگار NMR را، دسته هایی از پارامترهای نگار NMR تعریف می کنیم که نمایانگر کیفیت مخزنی هستند. برای رسیدن به این هدف، نگارهای NMR و داده های پتروفیزیکی برای دو سازند مختلف که در یک چاه از میدان نفتی اهواز قرار دارند، مهیا است. داده های سازند ایلام برای ساخت مدل های هوشمند و داده های سازند آسماری از همان چاه برای ارزیابی قابلیت اطمینان مدل های ساخته شده مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج، عملکرد بهتر روش شبکه عصبی در مقایسه با الگوی شبکه عصبی- فازی را نشان می دهد. سپس نگارهای T2LM و TCMR برای چهار چاه از میدان نفتی اهواز که نگار حقیقی NMR ندارند، با استفاده از یک تابع ریاضی سنتز شده و نگارهای مجازی رزونانس مغناطیس هسته (VNMR) نام گرفته اند. در نهایت، نگارهای VNMR در مجموعه هایی از رخساره های رسوبی مخزنی با استفاده از رویکرد آنالیز خوشه ای رده بندی شده اند. همبستگی میان رخساره های رسوبی VNMR و کیفیت مخزنی بر پایه ی تخلخل و تراوایی، موفقیت آمیز بود و به ما کمک کرد تا کیفیت مخزنی را با روشی سریع تر، مقرون به صرفه تر و دقیق تر ارزیابی کنیم.