سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی دانش پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
نجف هدایت – استادیار دانشگاه آزاد دزفول
علی روحانی – استادیاردانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

تامین آب مورد نیاز و انتقال آن مهمترین مساله درکشاورزی است یکی ازعوامل کاهش راندمان انتقال رسوب گذاری درکانالهای انتقال آب است موضوع اصلی پروژه بررسی راندمان تله اندازی شبکه با استفاده از نرم افزار شارک درحوضچه های ترسیب اختصاص دارد که هدف مطالعه آبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی دزفول بوده است نتایج حاصله توسط نرم افزار و تحلیل آنها نشان داد که راندمان تله اندازی ماسه حدود ۱۰۰ درصد و راندمان تله اندازی سیلت حدود ۸۸ درصد می باشد نتایج همچنین نشان داد ۴۲/۵درصد از ذرت سیلت به تله افتادند نتایج همچنین کل حجم ماسه های ته نشین شده را ۶۲ مترم کعب نشان داد درحالیکه کل حجم سیلتهای ته نشین شده را ۴۶ مترمکعب براورد کرد علاوه براینها غلظت متوسط ماسه هایی که حوضچه را ترک نمودند ۰ppm قسمت برمیلیون و غلظت متوسط سیلتهایی که حوضچه را ترک نمود ۴ppm براورد گردید.