سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا کنشلو – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
محمدرضا نراقی –

چکیده:

مبحث نوسان ولتاژ برق که تغییرات سیستماتیک پوش ولتاژ یا تغییرات تصادفی در ولتاژ خوانده می شود یکی از عمده ترین مسائلمطرح درکیفیت توان است که صنعت برق با آن مواجه است و توجه به پایداری و کیفیت آن در سیستم توزیع برق ضرورتی اجتنابناپذیر است که تأثیر این نوسانات روی لامپهای روشنایی باعث ایجاد پدیده ای موسوم به نام فلیکر می گردد و همچنین مهمترین پارامتر در یکسیستم قدرت ، توان سیستم است که میزان تأثیر و بهینه بودن و راندمان و هزینه های طولانی مدت بهره برداری از سیستم را تعیین می نماید. میانگین کمبود منابع مالی ، کاهش اعتبارات بودجه بخش توزیع در سال جاری و در نهایت بدهی های انبوه این بخش به شرکت های بخش خصوصی ، پیمانکارانو سندیکای صنعت برق منجر شده تا این بخش نتواند به برخی از تعهدات خود از جمله اصلاح ، نوسازی و بازسازی شبکه های توزیع برق عمل کند و از این رو بررسی دلایل توان در شبکه توزیع برق از اهمیت زیادی برخوردار است . با توجه به نقشی که کیفیت توان در ارائه برق مطمئن و پایدار و کاهش هزینه ها و افزایش راندمان دارد و با تکیه بر این نکته که برنامه کاهش میزان توان در شبکه توزیع نیز باید به عنوان امری جدی برای صنعت برق کشور مطرح و بررسی شود