سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ستار صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش اقتصاد
فرهاد زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش اقتصاد
حامد پرهامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش اقتصاد

چکیده:

نرخ بهره یکی از مهمترین متغیرهای سیاستگذاری در اقتصاد کلان می باشد. تغییرات نرخ بهره اثرات قابل توجهی روی تصمیم گیری عاملان اقتصادی داشته و همواره مد نظر سیاستگزاران اقتصادی بوده است. بسیاری از اقتصاددانان سنتی بر این باورند که یک رابطه بلند مدت مثبت بین تراکم سرمایه و رشد و یک رابطه منفی بلند مدت بین تجمع وهزینه سرمایه وجود دارد. برخی از شواهد بدست آمده از کشورهای صنعتی در طول دهه های گذشته نشان می دهد که کاهش رشد اقتصادی ناشی از اجرای سیاست های پولی محدود کننده می باشد. در این تحقیق برای آزمون رابطه علی بین نرخ بهره و رشد اقتصادی از داده های پانل ۲۲ کشور طی سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۳ استفاده شده است. در این پژوهش جهت رابطه بین نرخ بهره و رشد اقتصادی تعیین می شود.