سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عیسی نویری – پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی

چکیده:

تزریق گاز امتزاجی یکی از مهمترین روشهای ازدیاد برداشت می باشد. تعیین فشار تزریق گاز به مخازن شکاف دار جهت صیانت از مخزن امری لازم و ضروری بنظر می آید .در این مقاله یکروش جدید و کامل بر مبنای علم مهندسی مخزن برای تعیین فشار مناسب برای تزریق گاز به مخازن شکاف دار ارائه شده است در این مطالعه از یکی از لایه های میدان پارس جنوبی که حاوی نفت می باشد ، به عنوان کاندیدی برای تزریق امتزاجی استفاده شده است .با توجه به نوع سیال مخزن در ابتدا یکسری محاسبات اولیه برای بررسی کیفیت سیال مخزن انجام گردید و سپس ترکیبات مجازی نمونه نفت خام آنالی ز گردید . سپس به منظور کاهش محاسبات و پایداری مدل ، ترکیبات مجازی گروه بندی شده است . و در نهایت از تزریق گازهای مختلف مانند گاز نیتروژن و دی اکسید کربن و گاز لایه گازی میدان پارس جنوبی با ترکیب متفاوت برای تزریق استفاده شده است و به این نتیجه رسیده است که تزریق امتزاجی با استفاده از گازها ی مورد مطالعه امکان پذیر نخواهد بود .این بدان معناست که روش تزریق گاز امتزاجی در این میدان کاربرد ندارد.