سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن حاجی قاسمی – کارشناسان شرکت مهندسی کوشامعدن
علی اصغر میرزایی –

چکیده:

براورد ذخیره کانسارها بخصوص درمعادن درحال بهره برداری یکی ازمهمترین پارامترهای لازم برای طراحی و برنامه ریزی تولید معدن است معدن کالامین مهدی آباد یزد ازجمله معادنی است که درحا لحاضر بصورت روباز استخراج می شود و ماده معدنی آن بصورت سهعدسی مجزا کهدرافقهای مختلف قرارگرفته اند تقسیم شده است ذخیره عنوان شده برای این معدن بدون احتساب فضاهای خالی ناشی ازکارگاه های استخراجی قدیمی ۲٫۰۹۶ میلیون تن براورد شده است دراین پژوهش با استفاده ازنرم افزار Datamine سطوح و بلوک مدلهای فضاهای خالی تهیه شده و ازترکیب آن با بلوک مدلهای ماده معدنی حجم فضاهای خالی موجود درماده معدنی محاسبه شده است و درنهایت ذخیره باقیمانده ماده معدنی درهرعدسی به تفکیک براورد شدها ست.