سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه انوشه –
حمیدرضا ملکی –
سیدنصراله انوشه –
کاوه قیافه داودی –

چکیده:

در این مقاله دوز مطلوب مصرف دارو با استفاده از منطق فازی برای بیماران مبتلا به Pyoderma gangrenosum طراحی شده است . علی رغم اینکه هر دوزی از دارو دارای اثرات مفید منحصر به خود است، اثرات زیانباری بروی سلول های طبیعی یا سلول های سالم بدن نیز دارد. بنابراین تلاش می شود با تعیین مقدار مصرف بهینه علاوه بر ایجادکارایی بالاتری از دارو اثرات زیانبار آن نیز تا حدالامکان حذف شود.مطالعات گذشته در زمینه برخی از بیماریها نشان داده که استفاده از منطق فازی می تواند به اجرای درمان با کارایی بالاتر کمک کند ؛ از اینرو در پژوهش حاضر یک سیستم فازی طراحی شد که با استفاده از آن می توان با وارد نمودن اندازه وسعت زخم و میزان استرس بیمار ، میزان دوز مناسب برای درمان را تعیین کرد و به این طریق اثرات مضر دارو از جمله ایجاد مقاومت بدن در برابر دارو را تا حدامکان کاهش داد