سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زمان نوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد، سازمان جهاد کشاورزی ایوان
علی کیهانی – کارشناس ارشد علف های هرز

چکیده:

به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز آفتابگردان در شرایط آب و هوایی شمال استان ایلام، آزمایشی در سال زراعی ۹۰-۸۹ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۹۱ تیمار و ۴ تکرار انجام شد تیمارها دردو گروه بصورت کنترل و تداخل علف های هرز در مراحل مختلف فنولوژیکی رش. آفتابگردان و در زمان های ۱۲و۲۲و۳۲و۴۳و۵۲ روز پس ازسبز شدن اعمال شدند. تیمارهای کنترل و تد.اخل علف های هرز بر تمام مؤلفه های اند.ازه گیری شده بجز درصد روغن دانه افتابگردان به طور معنی داری تأثیر گذاشت