سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین باقری – دانشجوی کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
طاهره مختاری –
نرگس حاجیان نژاد –

چکیده:

به منظور بررسیدماهای کاردینال بذورآویشن باغی و اویشن برگ باریک آزمایشیدرقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار ۲۵بذری دردماهای ۵و۱۰و۱۵و۲۰و۲۵و۳۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۴روز صورت گرفت تعدادبذور سبز شده ردهر روز بصورت تجمعی ثبت گردید و زمان لازم برای ۵۰ درصد D50 سبز شدن براورد گردید و ازاین مولفه سرعتس بز شدن محاسبه گردید جوانه زنی تجمعی دردماهای مختلف درمقابل زمان متفاوت بود همچنین سرعت جوانه زنی نیز دربین دماهای مختلف متفاوت بود که البته دراکثر دماها به درصد بالایی از جوانه زنی دست پیدا گردیده است ولی درمورد سرعت تفاوت ها دردماهای مختلف قابل مشاهده است بهترین دما برای جوانه زنی بذور آویشن باغی و برگ باریک به ترتیب دمای ۲۰و۲۵درجه می باشد آویشن برگ باریک واکنش بیشتری نسبت به تغییر دما از خود نشان میدهد .