سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی ذوالفقاری – کارشناس ارشد هواشناسی
بهنام نظام آبادی – رئیس اداره فنی اداره کل هواشناسی استان مرکزی
مهدی نایبی – کارشناس تحقیقات

چکیده:

حداکثربارش محتملPMP به لحاظ نظری بیشترین ارتفاع بارش دریک مدت مشخص برای یک دوره معین از سال که از نظر شرایط فیزیکی خاص درمحدوده طوفان و یک منطقه معین جغرافیایی می تواند ببارد اطلاق می گردد حداکثر بارش محتمل با فرض رخداد همزمان دو عامل حداکثر مقدار رطوبت و حداکثر مقدار همگرایی جرمی برای ایجاد بارش دردرون طوفان از توسعه فرایندهای بارش زا بوجود می آید دراین تحقیق با استفاده از تئوری همگرایی و انتقال طوفان و بیشنه سازی دمای نقطه شبنم و باد اب قابل بارش و حداکثر بارش محتمل حوزه آبخیز اراک کویر میقان طی گام زمانی ۲۴ و ۴۸و۷۲ ساعته برآورد شده است با بکارگیری داده ۲۱ ایستگاه درحوضه فوق طی دوره آماری ۳۰ ساله ۸۶-۵۶ شش طوفان با حداکثر بارندگی انتخاب گردید آنگاه با استفاده از نرم افزارهای surfer ی arcveiw به روش کریگینگ متوسط بارندگی تجمعی حوزه آبخیز کویر میقان درهر طوفان محاسبه و منحنی DAD مربوطه با طول زمانی ۲۴ و ۴۸و۷۳ ساعته رسم گردید