سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسام علی پورکرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خا ک و پی
محمدمحسن توفیق – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ساختمان ها و تاسیسات شهری مهمترین شریانهای حیاتی هرمنطقه است یکی از دلایل تخریب این سازه ها درمناطق مختلف جهان فرونشست زمین است و یکی از دلایل اصلی فرونشست برداشت بی رویه از چاه های آب است دراین مقاله برای بدست آوردن نتایج از روش تفاضل محدود به کاربرده شده درمدل MODFLOW استفاده شده است و برای بدست آوردن فرونشست این مدل تکمیل شده است و تغییرات فرونشست هنگام کاهش برداشت ازچاه ها بدست آورده می شود و میتوان با نتایج این مقاله درصد مناسب برداشت ازچاه ها که کمترین خرابی را برای تاسیسات شهری ایجاد کند را بدست اورد و یک دید کلی جهت ساخت این سازه ها درآینده ایجاد می کند.