سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی صدرممتازی – دانشیار – گروه عمران – دانشگاه گیلان
سیدمحمد رنجکش – دانشجوی کارشناسی – گروه عمران- دانشگاه گیلان
نوید وفا – دانشجوی کارشناسی ارشد – گروه عمران – دانشگاه گیلان
زینب حسنی پور – دانشجوی کارشناسی – گروه عمران- دانشگاه گیلان

چکیده:

امروزه به کارگیری منابع جایگزین سیمان در تولید بتن به دلیل ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی حائز اهمیت می باشد. ازجمله این منابع مواد پوزولانی می باشند که باعث کاهش آلودگی های زیست محیطی و هزینه های تولید سازه های بتنی می گردند. سوالات تحقیق: در این مقاله تاثیر مواد پوزولانی مختلف بر خصوصیات بتن مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق:در این تحقیق با بررسی آزمایشات صورت گرفته در زمینه تاثیر مواد پوزولانی بر خصوصیات بتن ، درصد بهینه هر پوزولان در طرح اختلاط و نیز میزان تاثیر آن بر خصوصیات بتن به طور جداگانه مقایسه شده و به صورت نمودارها و جداولی ارائه گردیده است. نتیجه گیری: در این مقاله پس از بررسی تاثیر پوزولان ها بر خصوصیات بتن درصد بهینه هر پوزولان برای بهینه سازی هر یک از خصوصیاتبتن و نیز میزان ارتقای خصوصیت بتن به صورت نمودارهایی ارائه شده است و در پایان بهترین پوزولان برای استفاده در طرح اختلاط بتن مشخص گردیده است.