سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد فضائلی باغدولابی – گروه مکانیک ماشین های کشاورزی – دانشگاه محقق اردبیلی
امیرحسین افکاری سیاح – گروه مکانیک ماشین های کشاورزی – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

گندم به عنوان مهمترین محصول زراعی استراتژیک به دلیل ارزانی و ویژگی های منحصر به فرد غذایی در الگوی غذایی سه چهارم جمعیت جهان جایگاه مهمی دارد، به همین علت تعیین کیفیت آن نیز در فرایند تولید محصولات نهایی از اهمیت برخوردار است. در حال حاضر در کشور ما شناسایی گندم در آسیاب ها از لحاظ خصوصیات آسیابی دانه گندم و نحوه اختلاط گندم های سخت و نرم به طور عینی انجام می پذیرد. این نوع شناسایی به دلیل پراکندگی بالا در توده گندم، از کارایی لازم برخوردار نیست و نیاز به سیستمهای خبره با قابلیت عملکرد خودکار کاملا احساس می گردد. بر این اساس در تحقیق حاضر، سامانهای رایانهای در نرم افزار MATLAB طراحی شد که سختی مخلوط گندم را بر اساس درصد وزنی دانه سخت و نسبت اختلاط دانه ها، به روش ماشین بینایی تعیین می کند. این روش که مبتنی بر تکنیک های پردازش تصویر دیجیتال می باشد، با توجه به سرعت و دقت بالایی که دارد، می تواند مبنایی برای طراحی سیستم های خودکار شناسایی نوع مخلوط گندم در آسیاب های کشور باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که با روش ماشین بینایی می توان بر اساس تفاوت رنگ ارقام سخت و نرم میزان اختلاط دو دسته گندم را در توده با میانگین دقت ۹۳% برآورد نمود. خطای ایجاد شده در این مرحله ناشی از عدم یکنواختی رنگ دانه ها و وجود دانه های بسیار کوچک در یکی از ارقام بود. همچنین استفاده از صفحه مات تیره و ثبات منبع نور و استفاده از منبع ولتاژ DC در افزایش دقت اندازه گیری ضروری است. همچنین بر مبنای نتایج این پژوهش عدم استفاده از حلقه ها در نرم افزار پردازش تصاویر در کاهش مدت زمان پردازش داده توسط رایانه و افزایش سرعت اندازه گیری بسیار اساسی است.