سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رستمی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

جهت تعیین درصد آلودگی تاج بلوط ایرانی به آفت لورانتوس در جنگلهای استان ایلام منطقه ای به مساحت ۳۰۰۰ هکتار از جنگلهای شمال شهرستان ایلام انتخاب گردید. ابتدا حدود منطقه مورد مطالعه را بر روی نقشه ۱/۵۰۰۰۰ مشخص کرده و پس از آن با استفاده از روش آماربرداری گرادیان ارتفاع ۶۰ قطعه نمونه ۱۰۰۰ مترمربعی را در منطقه پیاده نموده و فاکتورهای مورد نظر از جمله وضعیت تاج در درون آنها بررسی گردید. براساس بررسی های بعمل آمده ۸۷/۹۸ درصد درختان دارای تاج سالم و ۱۲/۰۲ درصد آنها دارای تاج ناسالم هستند.