سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی ملایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجا
فرید برجی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجا
مجید اسکندرپور – رئیس اداره مبارزه با بیماریهای طیور، آبزیان و زنبور عسل استان زنجان، ا
حسن رحمانی – استادیارگروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

چکیده:

تعداد زیادی از گیاهان گلدار جهت تولید بذر و میوه (ابقای نسل) نیاز به گرده افشانی دارند که در این راستا، زنبور عسل اروپایی (Apis mellifera L.) یکی از مهمترین حشرات گرده افشان در دنیا است و علاوه بر گرده افشانی، با تولید عسل، از لحاظ تغذیه جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. کنه واروآ (Varroa destructor) انگل مهم زنبور عسل است و همه ساله خسارت زیادی را به کلنی های زنبور عسل وارد می کند. اطلاع از جوانب مختلف زیستی این آفت، از جمله میزان پراکنش و نوع پراکنش در مناطق مختلف، در کنترل این آفت اهمیت دارد. برای بدست آوردن این اطلاعات، از جمعیت این آفت نمونه برداری شد. نمونه برداری ها در طول ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۰ از ۱۴ زنبورستان در شهرستان زنجان (سه زنبورستان در مرکز، چهار واحد در غرب، سه واحد در شرق، دو واحد در شمال و ۲ واحد در جنوب شهرستان) به عمل آمد. نتایج نشان دادند که بیشترین و کمترین میزان آلودگی به ترتیب در زنبورستانهای غرب (۲۸ درصد) و جنوب (۵ درصد) شهرستان بوده است. نوع پراکنش در اغلب مناطق شهرستان به صورت یکنواخت و در منطقه جنوب به صورت تصادفی دیده شد.