سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدهادی مساوات – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه کاشان
علی اکبر عبدالله زاده – استادیار فرآوری مواد معدنی، دانشگاه کاشان
شهامت رستمی – کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، شرکت سنگ آهن گل گهر

چکیده:

یکی از اهداف خردایش در کارخانه های فرآوری مواد معدنی، آزادسازی کانیهای باارزش از مواد باطله همراه در درشت ترین ابعاد ممکن است. گاهی بافت کانسنگ و درگیری کانی باارزش و گانگ به نحوی است که به منظور دستیابی بهآزادی کامل کانی باارزش، عملیات خرد کردن را باید تا حد بسیار زیادی ادامه داد. در فرآیند فلوتاسیون که با مرحلهخردایش دارای ارتباط تنگاتنگی است، توزیع دانه بندی بار ورودی از اهمیت فراوانی برخوردار است و کارآیی آن در مورد ذراتی با ابعاد بسیار درشت و بسیار ریز به شدت کاهش می یابد. بنابراین خردایش باید بهگونهای باشد که کانه باارزش به مقدار حداکثر و در ابعاد مناسب فرآیندهای پایین دستی از باطله جدا شده و همچنین از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد. در این تحقیق جهت تعیین درجه آزادی مناسب، مطالعه مقاطع کانی شناسی، آزمایش لوله دیویس و فلوتاسیون انجام شد. بررسی کانی شناسی نشان داد که مگنتیت به ترتیب در ابعاد ۲ ۷۰ و ۱۵ میکرونبیشترین آزادشدگی از پیریت را داراست. در آزمایش های لوله دیویس مشخص شد که بیشترین بازیابی درd80بین ۲۹ تا ۷۰ میکرون حاصل می شود. همچنین کمترین عیار گوگرد کنسانتره فلوتاسیون در d80برابر ۱۵ میکرون به دست آمد