سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود شریف زاک – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه های هیدرولیکی
غلامعباس بارانی – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مقاطع مرکب مقاطع هیدرولیکی می باشند که از دو بخش کانال اصلی و پهنه سیلابی تشکیل یافته اند این مقالع مقطع هیدرولیکی بسیاری از رودخانه ها نیز می باشند از این رو تعیین ظرفیت در آنها نقش مهمی در کاهش هزینه های ناشی از بروز سیلاب را داراست تاکنون مدلهای یک بعدی و دو بعدی مختلفی جهت تعیین ظرفیت دراین گونه مقاطع پیشنهاد شده است دراین مقاله روشهای یک بعدی مقطع واحد scm تقسیم بندی مقطع DCM و کوهیرنس COHM مورد بررسی قرارگرفته و نتایج آنها با نتایج حاصل از روش شبکه های عصبی چند لایه MLP مقایسه گردید هاست نتایج این مقایسه حاکی از این است کهمدل شبکه های عصبی مصنوعی ANN دارای نتایج بهتری نسبت به روش COHM بوده و درنهایت دو روش نامبرده دارای نتایج دقیقتری نسبت به روشهای DCM,SCM می باشند.