سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راحله محمدی – دانشگاه تربیت مدرس
علی محلوجی فر –

چکیده:

یک سیستم BCI که تنها یک وضعیت ذهنی از پیش تعیین شده یا الگوی مغزی خاص را از سیگنال پیوسته EEG شناسایی می کندن سوئیچ مغزی نامیده می شود مهمترین چالش درطراحی یک سوئیچ مغزی مبتنی برحرکت آشکارسازی بازه رخداد حرکت است دراین مقاله از روش استخراج ویژگی توان لگاریتمی و طبقه بند SVM استفاده می شود تا پدیده ERS که پس از وقوع حرکت پا درسیگنال EEG اتفاق می افتد را آشکارسازی کند دراین مقاله نشان میدهیم که استفاده از فیلترهای Constant-Q درقسمت پیش پردازش و همچنین تعیین پارامترهای پیش پردازش زمان سکون و مقدار آستانه بصورت بهینه درفازآموزش برای هرشخص منجر به بهبود TPR این سوئیچ مغزی تا حدود ۱۰درصد می شود متوسط نتایج ارایه شده درشبیه سازی سیستم روی خط آسنکرون ۷ کاربر برابر FPR=5% TPR=80% است.