سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن حیدری سلطان آبادی – عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
شمس اله عبداله پور – دانشیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تبریز
اورنگ تاکی – عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

توسعه ماشین های برداشت پیاز از اهداف مهم در مکانیزاسیون تولید این محصول می باشد. آگاهی از برخی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی محصول در طراحی و ساخت این ماشین ها ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق، برخی از خصوصیات فیزیکی و مکانیکی برگ پیاز از جمله ضریب اصطکاک، مقدار استحکام کششی و برشی و انرژی مورد نیاز جداسازی برگ از غده اندازگیری شد. نتایج نشان داد که ضریب اصطکاک برگ با کاغذ، فولاد، چوب، لاستیک و پارچه نمدی در رطوبت ۶۵ درصد به ترتیب ۰/۸۸ و ۰/۵۳ و ۰/۷۳ و ۰/۹ و ۰/۸۶ و در رطوبت ۳۰ درصد ۰/۷۹ و ۰/۵۹ و ۰/۹۱ و ۱/۱۹ و ۱/۹۱ بود. همچین مقدار استحکام برگ بر حسب نوع و سرعت بار اعمالی و همچنین رطوبت برگ بین ۰/۳۶ تا ۱/۹۱ مگاپاسکال و انرژی ویژه مورد نیاز گسیختن برگ بین ۲/۲۵ تا ۲۴/۴۸ میلی ژول بر میلی متر مربع به دست آمد. طبق این نتایج با کاهش رطوبت برگ میزان مقاومت (استحکام) برگ پیاز و انرژی ویژه مورد نیاز گسیختن برگ کاهش یافت. در رطوبت ۸۵ درصدی برگ پیاز، افزایش سرعت بار گذاری، میزان مقاومت (استحکام) برگ پیاز و انرژی ویژه مورد نیاز گسیختن برگ را در جهت کاهش تغییر داد در حالی که در رطوبت ۶۵ درصدی برگ چنین اتفاقی مشاهده نگردید و تغییرات سرعت بارگذاری تاثیر چندانی بر تغییرات حداکثر استحکام برگ و انرژی مورد نیاز گسیختن آن نداشت. در مجموع توان و انرژی مورد نیاز جهت حذف برگ پیاز در مکانیزم های برشی به خصوص در رطوبت هاب بالای برگ کمت از نوع کششی است. از طرفی دقت و سرعت حذف برگ به روش برش، بیشتر از روش کشیدن می باشد.