سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل استوار زیجردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
آرمان حسین اسکندانی – دانشجویان کارشناسی ارشد
جواد پالیزوان زند –

چکیده:

ایده بتن سبک به منظور کاهش وزن ساختمانبه تبع آن کاهش نیروی زلزله مطرح شده است کمبودن مقاومت بتن سبک عامل مهمی درمحدودن نمودن دامنه کاربردی این نوع بتن داربتن سبکی که مقاومت فشاری کافی داشته و دیگر خصوصیات فیزیکی آن نیز بعلت کاهش وزن بهبود یافته باشدتحولی عظیم درکاربرد این بتن بوجود خواهد آورد پلی استایرن یکی از فراورده های پتروشیمی است کهداارای اندزه های گوناگون و جرم حجمی بسیارکم می باشد به همین دلیل میتوان برای سبک سازی ساختمان ها از آن استفاده کرد درنهایت مقاومت فشاری ۲۸ روزه در حد بتنهای سبک سازه ای حاصل شد همچنین مقاومت کششی مطلوب حاصل شد این درحالی است که وزن مخصوص این بتن حدودا ۲۵ درصد کمتر از بتن معمولی می باشد. برار هر طرح آزمایشی ۳ نمونهه مکعبی ۱۰×۱۰×۱۰ cm ساخته و پس از ۷ روز عملآوری در با وزن مخصوص و مقاومت فشاری آن تعیین شده است درنهایت ۸ مخلوط بتنی انتخاب گردید ۵مخلوط بتنی شامل پلی استایرن ۲ مخلوط با پودرسنگ و پلی استایرن و ۱ مخلوط از سنگدانه معمولی می باشد مخلوط ها با مقادیر سیمان ۴۰۰kg/m3 ساخته شد درترکیبات از میکروسیلیس و فوق روان کننده نیز استفاده گردید.