سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاجر شکرچی زاده – گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی کدیور –

چکیده:

صنایع روغ ن ها و چربی های خوراآی از مهمترین شاخه های وابسته به صنعت غذا می باشد که نقش مهمی را در اقتصاد ،کشاورزی وسلامت و تغذیه جامعه ایفا م ی آند .با توجه به اینکه واردات روغن هزینه سنگینی را کشور تحمیل می نماید لذا دست یابی به منابع ارزان قیم ت در اولویت این صنعت قراردارد . چربی کوهان شتر یکی از منابع چربی حیوانی است که از دسته ضایعات کشتارگاه های ش