سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود نصوری – دانشجوى دکتری مدیریت اقتصاد کشاورزی دانشگاه کشاورزی دمارا تاجیکستان
احمد دماوندینژاد منفرد – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی شرکت مهندسین مشاور پارس پیاب
مسعود سعیدی – مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور پارس پیاب
ناصر رفیقی اسکویی – رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور پارس پیاب

چکیده:

برآورد مقادیر سیلاب طرح با استفاده از برخی روابط تجربی به پارامترها و مشخصه های فیزیوگرافی حوضه آبریزنیاز دارند. مشخصه های فیزیوگرافی یک حوضه آبریز مقادیر ثابت و مشخصی هستند که برآورد آنها بدون کمک ازابزارهای کامپیوتری از یک سو باعث بالا رفتن هزینه های نیروی انسانی و صرف وقت زیاد در بخش های مطالعاتی شده و از سوی دیگر خطای اندازه گیری را افزایش می دهد. مدلها و نرم افزارهایی در دسترس هستند که قادر به برآوردخصوصیات فیزیکی حوضه می باشند که در میان آنها از نرم افزار HEC-GeoHMS که برنامه جانبی GIS می باشد می توان پارامترهای فیزیوگرافی حوضه آبریز را با استفاده از داده های سنجش راه دور و مدلهای رقومی ارتفاعی با دقتبالا برآورد نمود. این نرم افزار قابلیت ارسال پارامترهای برآورد شده به نرم افزر HEC-HMS را دارد. با کمک این نرم افزار مشخصه های فیزیوگرافی حوضه آبریز سد بافتان برآورد و بعد از ارسال متغیرها به نرم افزار HEC-HMS هیدروگراف سیلاب با استفاده از روش SCS محاسبه گردید