سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا سیدشکری – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید صدیق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ،گروه زمین شناسی
یوسف وثیق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ، گروه زمین شناسی
رامین حشمتی – مدرس دانشگاه فنی حرفه ای رازی اردبیل

چکیده:

خشکسالی یکی از بلایای محیطی است که فراوانی آن به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک بسیار زیاد می باشد. درحالت کلی حاصل کمبود بارش در طی یک دوره ممتد زمانی )معمولاً یک فصل یا بیشتر( می باشد. این کمبودمنجر به نقصان آب برای برخی فعالیت ها، گروهها و یا یک بخش زیست محیطی می شود. در این مقاله برای تحلیل خشکسالی از روش شاخص معیار بارندگی سالانهSIAP)در طی یک دوره آماری ده ساله ) سالهای۸۸-۷۹محاسبه شدت و وسعت خشکسالی برای منطقه دشت اردبیل که به عنوان یک منطقه نیمه خشکمی باشد، تعیین گردید. در طول دوره مورد بررسی، شدیدترین خشکسالی در سال ۱۳۱۱ و مرطوب ترین در سال ۱۳۱۱ به وقوع پیوسته اند که در این منطقه کم بارش ترین سال مصادف با شدیدترین خشکسالی در منطقه موردمطالعه می باشد.