سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رجب طعنه – کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای گلستان
عباس ملاشاهی – کارشناس شرکت آب منطقه ای گلستان

چکیده:

با توجه به محدودیت کمی منابع آب از یک سو و رشد جمعیت و جوامع بشری و تهدید منابع آبی محدود فوق توسط آلاینده ها از سوی دیگر ، بهره برداری بهینه و همچنین ضرورت حفاظت کیفی منابع آب بویژه منابع آب زیرزمینی را بیش از پیش توجه می نماید . یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به این مهم ، تعیین حریم کیفی میباشد . تعیین حریم کیفی منابع آب نگرشی ساختاری و راهبردی محسوب میگردد که در سطح کلان مدیریت منابع آب کشور برای حفاظت و بهره برداری پایدار از این منابع حیاتی مطرح گردیده است . در این راستا وزارت نیرو دستورالعملی تحت عنواندستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب شرب جهت مصارف شربپیشنهادی را برای تعیین حریم کیفی چاهها ی شرب به لحاظ حفاظت از آلاینده های مختلف ارائه نموده است . روشهای مختلفی در تعیین حریم کیفی منابع آب زیرزمینی وجود دارد که مهمترین عوامل موثر در حریم کیفی منابع آب زیرزمینی عبارتند از فاصله تا منبع ، برداشت از سطح ایستابی در محدوده منبع ، زمان حرکت مواد آلاینده در محدوده منبع و موانع فیزیکی و زمین ساختاری دراطراف منبع ، بطور کلی با توجه به شکل و نوع آلاینده و نیز با توجه به مسافت طی شده توسط آلاینده ، سه حریم حفاظت کیفی تحت عنوان حریم حفاظتی فوری ، حریم حفاظتی حمایت اجباری و حریم احتمال آلودگی تعریف شده است . در این مقاله مطالعه موردی بر روی چاه شرب هلال احمرگرگان ، حریم کیفی چاه به لحاظ حفاظت کیفی تعیین گردید