سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر غلام پور – دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
سیدمحمد بینش –

چکیده:

در تحقیق انجام شده با استفاده از ترکیب روش بدون شبکه و تئوری تحلیل حدی، یک روش جدید برای تعیین حد پایین بار حدی یک دریچه مدفون،که یکی از مباحث قابل توجه در مهندسی ژئوتکنیک می باشد، ارائه شده است. در این روش، هندسه مسأله توسط گره های مشخصیتعریف می شود و هیچگونه شبکه بندی برای محیط صورت نمی پذیرد. برای محاسبه حد پایین، معادلات تعادل و شرایط مرزی برای دامنه مسأله ارضا گردیده و با استفاده از روش بدون شبکه با توابع شکل شپارد کنترل عدم تجاوز از معیار زوال برای تمامی نقاط انجام شده است. در انتهای مقاله نیز با حل مثال در مورد دریچه مدفون صحت و دقت روش پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است.