سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد حاجی ابوطالبی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
مهدی نصراصفهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان

چکیده:

معیار های آسیب مختلفی برای پیش بینی حد نهایی شکل دهی مواد فلزی تاکنون ارائه شده است. یکی از روش های متداول، استفاده از معیار درصد کاهش ضخامت بحرانی ماده است. در این تحقیق ابتدا با انجام آزمون کشش ساده بر روی نمونه استاندارد، منحنی تنش- کرنش و درصد کاهش ضخامت بحرانی ورق برای فولاد نرمDIN1623 St14 به دست می آید. سپس فرآیند کشش عمیق با شرایط واقعی هندسی و مکانیکی برای سنبه های استوانه ای، نیم کروی و مخروطی به صورت سه بعدی شبیه سازی شده و حد نهایی تغییر شکل ورق برای هر یک از حالات فوق به دست می آید. نتایج شبیه سازی با نتایج عملی گزارش شده مقایسه گردیده و تطابق خوبی از خود نشان می دهد